Akadálymentes változat / Normál változat
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben
  • Debercsény Képekben

A falu története:

A település nevét szláv eredetű személynévből származtatják. 1335-ben említik először egy oklevélben Deberchen néven.

Akkoriban a Pusztatemplom-dűlőnek nevezett részen állt a falu: itt találták meg a régészeti kutatások során 1999 nyarán az egykori román stílusú templom alapfalait.

Egy oklevél 1358-ban említette először a birtokos Debercsényi Pétert.

A török hódoltság idején, Szanda várának elfoglalása után Debercsény már a töröknek adózott. Temploma 1663-ban vált a lángok martalékává, amikor a török hadak erre vonultak Szandáról Drégelypalánkra.

A falu a hódoltság után újratelepült, bár az 1715-ös összeírás még lakatlannak találta; csak az 1770-es úrbéri rendezés említette újra községként.

Egy 1796-os forrás így ír a településről: "Debertsény. Debrecsény. Elegyes falu Nógrád Vármegyében, földes Ura Báró Prónai Uraság, és mások, lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik Nándornak szomszédságában, melynek filiája, határa jó termékenységű, fája s legelője szükségéhez képest elég, második Osztálybéli."

1851-ben a következőket jegyezték fel róla: "Debercsén, Nógrád m. vegyes magyar-tót falu, 186 katalikus., 14 evangélikus., 4 zsidó lakossal. Földje kevés, legelője elég, rétje jó. Földes ura a báró és nemes Prónayak. Utolsó posta Balassa-Gyarmat."

A templomos helyek története: Letölthető dokumentum

Debercsény története: Letölthető dokumentum

. . . . . . .

A falu címerének története:

A címer megtervezésekor az a gondoltat vezérelt bennünket, hogy minél jobban vissza kell térni a gyökerekhez. A településről kevés írásos anyag maradt fenn, így az 1999. évi régészeti kutatás nagyban hozzájárult a címer végleges formájához.

- A pajzs alsó részén lévő ezüst ágas jelképezi a debercsényi patak egyesülő két ágát, de utal a patakot kísérő utakra is. A település neve - Debercsény - völgyet jelent, az ezüst ágas ezt is megjeleníti.

- A felső dombon lévő kis templom az az Árpád-kori templom, ami a török időben elpusztult, alapjai előkerültek az ásatás folyamán.

- A két heraldikai rózsa emlékeztet a falu védőszentjére az Árpád-házi Szent Erzsébetre, aki példát adott nekünk a szolgáló szeretetre.

A község címere Majcher Tamás tervei és Dreska Gábor szakvéleménye alapján készült, melyet a képviselőtestület 9/2000. számú rendeletével hagyott jóvá.

A címerünk utal a múltra, magában hordozza a jelent és előre mutat a jövőre, úgy gondoljuk, hogy ez méltó jelképe lesz településünknek.